OK

Kontynuując wizytę na tej stronie, akceptujesz użycie plików cookie. Dowiedz się więcej

Ochrona danych osobowych

Chronimy Twoje dane 

 

Nasze dążenie: zasłużyć na Twoje zaufanie.
Najlepszym sposobem na zdobycie Twojego zaufania jest stałe oferowanie produktów i usług wysokiej jakości z jednoczesną ochroną Twoich danych osobowych. Wypełnienie tego zobowiązania to podstawa Twojego zaufania. 

Technicolor SA („Technicolor SA”) oferuje swoje produkty i usługi na całym świecie. Zobowiązanie do przestrzegania ochrony danych osobowych ma zastosowanie w przypadku każdej informacji gromadzonej za pośrednictwem naszych stron internetowych. 

Niniejsza polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji o stosowanym przez nas regulaminie oraz zobowiązaniu do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe są bezpieczne

 

Ochrona danych osobowych gromadzonych na naszych stronach internetowych to jedna z najważniejszych rzeczy, za które ponosimy odpowiedzialność. Niezwykle cenimy sobie Twoje zaufanie, dlatego możesz być pewny, że Twoje dane osobowe są dobrze chronione. Nasi pracownicy mają dostęp do przekazywanych przez Ciebie danych osobowych, by jak najlepiej informować poprzez newsletter o naszych produktach. Możemy również wykorzystywać je, jeśli jest to wymagane prawem. 

Przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, stale wdrażając nowe technologie poprawiające ich ochronę. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie opanowania i przestrzegania niniejszych procedur. Stosujemy wszelkie uzasadnione środki administracyjne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, kradzieżą oraz nieupoważnionym dostępem do nich, ich wykorzystaniem i zmianą.

ABY MÓC JAK NAJLEPIEJ ODPOWIADAĆ NA TWOJE POTRZEBY, GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY DANE POCHODZĄCE NP. Z BADAŃ RYNKOWYCH LUB TAKIE, KTÓRE MOGŁEŚ NAM PRZEKAZAĆ. WYKORZYSTUJEMY TE INFORMACJE, BY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU ZAPEWNIĆ SATYSFAKCJĘ Z NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ UMOŻLIWIĆ LEPSZE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI. 

Pozyskujemy umożliwiające identyfikację dane osobowe w szczególności w chwili, gdy zapisujesz się na listę odbiorców naszych newsletterów, rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, uczestniczysz w badaniu rynku lub starasz się o uzyskanie informacji w jednej z naszych spółek. 

Gromadzone przez nas dane osobowe zawierają w szczególności adres Twojej poczty elektronicznej, preferencje oraz dane dotyczące korzystania z przeglądarki. 

Możesz mieć pewność, że wszystkie dane są gromadzone przez nas w konkretnym celu i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

 

Mamy pewność, że Twoje dane osobowe są dokładne

 

Zależy nam, by wszystkie Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje dane osobowe są dokładne i są przetwarzane zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Komisji Europejskiej z dnia 24 października 1995, a od dnia 25 maja 2018 będą zgodne z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, nasz zespół pozostaje do Twojej dyspozycji. 

Jeśli stwierdzisz, że dane te są niepełne, błędne lub nieaktualne lub jeśli chcesz skorzystać z prawa do ich wglądu, poprawiania, usuwania lub wycofania zgody na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, poinformuj nas o tym, korzystając: Contact - Security & Privacy.

 

Oferujemy korzyści, przestrzegając wybranych przez Ciebie preferencji

 

Możemy wykorzystać adres mailowy pozyskany podczas zapisu na listę odbiorców naszych newsletterów do przesyłania ofert produktów i usług.

 

W jaki sposób i w jakim celu dane są udostępniane? 

 

Dane są gromadzone i zapisywane przez określony czas, niezbędny do ich gromadzenia.

Liczba osób mających dostęp do takich danych oraz do rodzaju udostępnianych danych jest ograniczona. Udostępnianie tego rodzaju danych ma na celu oferowanie coraz bardziej innowacyjnych produktów i usług. 

Udostępnianie danych osobowych wewnątrz Grupy Technicolor. Zgodnie z przepisami oraz wyrażoną przez Ciebie zgodą, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom Grupy Technicolor, do której należy Technicolor SA, w celu oferowania różnych produktów i usług cyfrowych oraz w celu przetwarzania przesyłanych przez Ciebie powiadomień o niezgodnych z prawem treściach.

Udostępnianie danych osobowych współpracującym z nami podmiotom. Dane osobowe mogą być za Twoją zgodą udostępniane współpracującym z nami podmiotom, a w szczególności firmom zajmującym się prowadzeniem i hostingiem naszej strony internetowej. 

Udostępnianie danych osobowych podmiotom odpowiadającym na Twoje potrzeby. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane za Twoją wyraźną i dobrowolną zgodą innym podmiotom, których produkty lub usługi mogą być dla Ciebie użyteczne. 

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach postępowania sądowego mającego na celu ochronę i obronę praw firmy Technicolor SA, jej użytkowników, niniejszej strony internetowej oraz praw publicznych. Ponadto firma Technicolor SA korzysta z niektórych usług świadczonych przez strony internetowe podmiotów trzecich, a w szczególności z przycisków do udostępniania w portalach społecznościowych (takich jak Twitter lub Facebook). Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej będziesz zalogowany na swoje konto w portalu społecznościowym, które może zawierać dane osobowe z Twojego profilu lub profilów Twoich znajomych, to dane te mogą być również dostępne dla firmy Technicolor SA, przy czym nie pozyskuje ona w takim przypadku żadnych danych. W celu uniknięcia takiej sytuacji zalecamy wylogowanie się z portalu społecznościowego przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Jeśli chcesz uniknąć sytuacji, w której Twoje dane osobowe będą w przyszłości wykorzystywane do celów komercyjnych, wyślij: Contact - Security & Privacy.

 

Zawsze masz wybór 

 

Możesz oznaczyć swoje preferencje dotyczące wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, w szczególności podczas rejestrowania się na naszych stronach internetowych oraz podczas wypełniania formularza przy zapisywaniu się na listę odbiorców naszych newsletterów. W przypadku, gdy możliwość zaspokojenia Twoich oczekiwań różni się od przepisów obowiązujących w danym kraju, wówczas celem Grupy jest poznanie i zaspokojenie oczekiwań naszych klientów. Stanowi to dla nas podstawę Twojego zaufania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba ma prawo do informacji o dotyczących jej danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania. Można tego dokonać pod poniższym adresem: Contact - Security & Privacy.

 

Inne strony internetowe

 

Strony Technicolor SA mogą zawierać linki do innych stron; nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść ani praktyki w zakresie obowiązującej na nich ochrony danych osobowych. Zalecamy zapoznanie się z prowadzoną przez te strony polityką dotyczącą ochrony danych osobowych.

 

Ochrona praw dziecka

 

Strona przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia. W przypadku, gdy zgromadzone dane osobowe należą do osoby poniżej 16 roku życia, zostają usuwane z naszego systemu.

Zalecamy rodzicom oraz prawnym opiekunom sprawdzanie, z jakich stron internetowych korzystają ich dzieci oraz wyznaczenie tych, z których mogą one korzystać.

 

Pliki cookies

 

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług oraz analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, podczas odwiedzania naszych stron internetowych, Technicolor SA za pośrednictwem Google Analytics umieszcza na komputerze użytkownika niewielkie pliki informacyjne zwane „cookies”. Informujemy, że pliki te nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację osobową.

 

Data wejścia w życie

 

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Zobowiązujemy się do wprowadzania na niniejszej stronie zmian mających na celu informowanie o stosowanych przez nas praktykach dotyczących danych osobowych.

Wszelkie pytania dotyczące danych osobowych należy kierować do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (DPO) na poniższy: Contact - Security & Privacy.