OK

Kontynuując wizytę na tej stronie, akceptujesz użycie plików cookie. Dowiedz się więcej

Ogólne warunki użytkowania

Ostatnia wersja: 16 października 2017  

 

Operatorem witryny internetowej www.mythomson.com (dalej zwanej „Witryną”) jest uproszczona spółka akcyjna RCA Trademark Management z siedzibą przy 1-5 rue Jeanne d’Arc, 92130 Issy-les-Molineaux, wpisana do rejestru handlowego i spółek w Nanterre pod numerem 383 461 027, kapitał zakładowy 25 020 375 euro (dalej zwana „RCA Trademark Management”).

 

Witryna pełni funkcję okna wystawowego służącego do prezentacji marki THOMSON, jej historii, wartości i produktów, informowania odwiedzających o aktualnych lub przyszłych wydarzeniach oraz oferowania im biuletynów. Witryna nie stanowi sklepu internetowego i nie oferuje żadnych powiązanych z nią funkcjonalności umożliwiających bezpośrednią lub pośrednią sprzedaż produktu (produktów) w Witrynie.  

 

W witrynie znajduje się dodatkowo miejsce dla licencjobiorców marki THOMSON, którzy prowadzą dystrybucję produktów tej marki w danym kraju (krajach) („Licencjobiorcy”, zgodnie z definicją w art. 1 poniżej). Powyższe strony/miejsca dla Licencjobiorców są odpowiednio oznaczone i redagowane przez samych Licencjobiorców, którzy ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami art. 7-2 poniżej. 

 

Patrz uwagi prawne

 

W skład marki THOMSON wchodzi szeroki asortyment produktów oferowanych do sprzedaży w ponad pięćdziesięciu krajach, w tym telewizory, sprzęt audio-wideo, odbiorniki cyfrowe, akcesoria audio-wideo, telefony, komputery, akcesoria komputerowe, oświetlenie, systemy automatyzacji domu, systemy bezpieczeństwa, systemy klimatyzacyjne, centrale wentylacyjne, duże i małe artykuły gospodarstwa domowego, wyroby medyczne i zdrowotne (dalej zwane „Produktami”).

 

Informacje dostępne w Witrynie nie stanowią w żadnym przypadku oficjalnego źródła przepisów i norm technicznych, naukowych lub organizacyjnych mających zastosowanie do Produktów z asortymentu marki THOMSON. Treści te zostały przygotowane wyłącznie w celu prezentacji i promocji marki THOMSON.

 

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

 

Używane w niniejszym dokumencie określenia pisane dużą literą mają odpowiednio znaczenie następujące:

 

RCA Trademark Management

Oznacza spółkę RCA Trademark Management, określoną w komparycji.

OWK

Oznacza niniejsze ogólne warunki korzystania z Witryny.

Treści

Oznaczają wszystkie elementy, dane, aplikacje, interfejsy, bazy danych, utwory lub składniki, dowolnego charakteru i rodzaju, takie jak w szczególności teksty, grafika, obrazy, dźwięki, wideo, zdjęcia, ilustracje, rysunki, ikony, utwory komputerowe lub informacyjno-graficzne, animacje audio i/lub wideo zawarte w Witrynie.

Prawa własności intelektualnej

Oznaczają wszystkie prawa i/lub tytuły prawne własności intelektualnej w rozumieniu francuskiego Kodeksu własności intelektualnej, w szczególności patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, zgłoszenia znaku towarowego, logo, nazwy domen, wzory i modele przemysłowe, pokrewne prawa autorskie, prawo sui generis twórców baz danych.

Miejsce dla Licencjobiorców

Oznacza miejsce/strony w Witrynie przeznaczone dla Licencjobiorców, których zawartość redaguje Licencjobiorca na własną odpowiedzialność i w których może prezentować Produkty oferowane do sprzedaży, a także wydarzenia, w których uczestniczy, promocje i aktualne informacje.

Informacje poufne

Oznaczają wszystkie informacje i/lub dane, niezależnie od ich charakteru (w szczególności techniczne, handlowe, prawne, strategiczne lub finansowe), oznaczone jako poufne w momencie ich przekazania przez jedną ze Stron i przesłane do drugiej Strony za pośrednictwem Witryny.

Licencjobiorcy

Oznaczają producentów i/lub dystrybutorów Produktów, którzy posiadają licencję na wykorzystywanie marki THOMSON. Licencjobiorcy są przedsiębiorcami zewnętrznymi, niezależnymi od RCA Trademark Management.

Strony

Oznaczają RCA Trademark Management i Odwiedzającego.

Kraje

Oznaczają kraje, w których oferowane są do sprzedaży Produkty, i w których znajdują się siedziby Licencjobiorców.

Usługodawcy

Oznaczają podmioty świadczące usługi tworzenia, hostowania i/lub utrzymywania Witryny.

Produkty

Oznaczają produkty prezentowane w Witrynie i oferowane do sprzedaży przez Licencjobiorców pod marką THOMSON.

Witryna

Oznacza niniejszą witrynę internetową dostępną pod adresem www.mythomson.com

Witryna Licencjobiorcy

Oznacza zewnętrzną witrynę internetową należącą do Licencjobiorcy, redagowaną i hostowaną przez Licencjobiorcę, wykorzystującą jego własną markę i dostępną za pośrednictwem hiperłącza umieszczonego w Miejscu dla Licencjobiorców i/lub w Witrynie.

THOMSON

Oznacza markę produktów elektroniki konsumenckiej i gospodarstwa domowego należącą do Technicolor, zarządzanie którą powierzone zostało spółce RCA Trademark Management, zarejestrowaną i/lub zgłoszoną jako słowny i/lub słowno-graficzny znak towarowy na całym świecie. 

Odwiedzający

Oznaczają osoby, które przeglądają i/lub wykorzystują Witrynę i jej usługi.

 

ARTYKUŁ 2. CEL OWK

 

Niniejsze OWK mają na celu określenie warunków, na których RCA Trademark Management udostępnia wszystkim Odwiedzającym Witrynę i Treści, a także ofertę usług powiązanych z marką THOMSON. OWK stosuje się do wszystkich Odwiedzających. Kontynuowanie przeglądania Witryny przez Odwiedzającego pociąga za sobą wyrażenie zgodny na niniejsze OWK.

 

RCA Trademark Management zastrzega sobie prawo aktualizacji OWK w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Nowe wersje OWK nie obowiązują z mocą wsteczną. Kontynuowanie przeglądania Witryny przez Odwiedzającego pociąga za sobą wyrażenie zgody na nową wersję OWK.

 

ARTYKUŁ 3. FUNKCJE WITRYNY

 

Witryna nie oferuje Produktów THOMSON do sprzedaży i nie prowadzi handlu elektronicznego.

 

Witryna oferuje następujące rodzaje treści i usług, które mogą ulec zmianie:

 

 • Prezentacja marki THOMSON i związanych z nią bieżących informacji;
 • Świat produktów THOMSON;
 • Miejsca dla Licencjobiorców;
 • Usługa przekierowywania i pomocy; oraz
 • Biuletyn i formularz kontaktowy.

 

Odwiedzający mogą również korzystać z wyszukiwarki i w ten sposób przechodzić do różnych części Witryny.

 

RCA Trademark Management może oferować Odwiedzającym dostęp z poziomu Witryny do innych usług publikowanych przez inne witryny i/lub platformy internetowe. Odwiedzających, którzy przejdą do tych witryn i/lub platform internetowych, informuje się, że takie serwisy nie podlegają OWK i objęte są odmiennymi warunkami umownymi ustalonymi przez osoby je redagujące.

 

ARTYKUŁ 3.1. MARKA THOMSON I BIEŻĄCE INFORMACJE O NIEJ

 

W Witrynie dostępne są informacje na temat historii marki THOMSON oraz jej dziedzictwa w Produktach wchodzących w skład asortymentu THOMSON. Odwiedzający mogą w szczególności zapoznać się z wartościami marki i jej historią od momentu założenia w roku 1883 aż do dziś oraz przejrzeć szereg reklam i plakatów promocyjnych marki pochodzących z różnych epok. Korzystanie z powyższych reklam i plakatów podlega warunkom wskazanym w punkcie „Własność intelektualna” niniejszych OWK.

 

W Witrynie znajdują się również bardziej ogólne informacje o spółce RCA Trademark Management i Licencjobiorcach, z których wszyscy Odwiedzający Witrynę mogą swobodnie korzystać. Treści te nie są dostosowywane do konkretnych Odwiedzających i dotyczą wyłącznie wartości i świata marki. Mogą one obejmować ogłoszenia grupy oraz wydarzenia i akcje charytatywne, w których uczestniczy RCA Trademark Management.

 

W ramach świadczonych usług RCA Trademark Management redaguje w Witrynie magazyn internetowy o nazwie THOMSON MAG oraz zamieszcza komunikaty prasowe i dane osób odpowiedzialnych za kontakt z mediami.

 

ARTYKUŁ 3.2. ŚWIAT PRODUKTÓW THOMSON

 

W Witrynie udostępniane są Odwiedzającym usługi informacyjne dotyczące Produktów marki Thomson. W razie konieczności Witryna umożliwia dostęp, za pośrednictwem różnych kategorii, asortymentów i podasortymentów, do kart poszczególnych Produktów, gdy są one oferowane przez Licencjobiorców.

 

Witryna umożliwia w szczególności wybranie kilku Produktów THOMSON z jednego i tego samego asortymentu w celu wyświetlenia porównania ich cech technicznych. Istnieje możliwość eksportu takiego porównania, z zastrzeżeniami wskazanymi w Zasadach zachowania poufności oraz punkcie „Ochrona danych osobowych” poniżej.

 

Patrz Zasady zachowania poufności

 

Karty informacyjne Produktów (w tym odpowiednio informacje o użytkowaniu i/lub sterowniki instalacyjne) są oferowane przez Licencjobiorcę w Miejscu dla Licencjobiorcy na jego wyłączną odpowiedzialność. Zgodnie z zasadami Licencjobiorcy, może on również opublikować deklaracje zgodności Produktów marki THOMSON wymieniające normy unijne, z którymi zgodne są Produkty.

W wyjątkowych sytuacjach RCA Trademark Management może publikować w Witrynie reklamy uwzględniające oferty promocyjne dotyczące Produktów. Reklamy te są formalnie określane jako promocje i nie prowadzą do wykonania czynności pozyskiwania konkretnych klientów ani do zawarcia umowy sprzedaży na odległość w Witrynie.

 

ARTYKUŁ 3.3. MIEJSCA DLA LICENCJOBIORCÓW

 

RCA Trademark Management wydziela w Witrynie specjalne Miejsca dla Licencjobiorców, oddane im do dyspozycji pod ich kontrolą i na ich odpowiedzialność, w celu umożliwienia Licencjobiorcom publikowania własnych treści i informacji, w szczególności szczegółowej prezentacji Produktów, które oferują do sprzedaży, tożsamości ich dystrybutorów (lista sklepów), bieżących informacji i obecnych lub przyszłych wydarzeń w krajach, w których Licencjobiorcy mają swoją siedzibę.

 

Licencjobiorcy mogą również oferować porady i sposoby pomagające lepiej wykorzystać Produkty, a także inne usługi, z których Odwiedzający może w razie konieczności skorzystać, przechodząc do zewnętrznej strony Licencjobiorcy. Do usług oferowanych przez Licencjobiorców zalicza się w szczególności: (i) rejestrację Produktów, (ii) subskrypcję biuletynów Licencjobiorców oraz (iii) publikowanie specjalnych ofert promocyjnych.

 

 1. Rejestracja Produktów marki THOMSON nabytych przez Odwiedzających w sklepie lub przez Internet służy w szczególności ułatwieniu zarządzania nimi w razie ewentualnej reklamacji do serwisu posprzedażnego. Warunki rejestracji u Licencjobiorcy zamieszczone są w jego Miejscu dla Licencjobiorców i/lub w witrynie Licencjobiorcy.

 

 1. Subskrypcja biuletynu (biuletynów) Licencjobiorcy odbywa się zgodnie z zasadami redakcyjnymi Licencjobiorcy zamieszczonymi w jego własnej witrynie. Jeśli w Miejscu dla Licencjobiorców wspomniano o istnieniu biuletynu (biuletynów), Odwiedzający chcący go lub je zaprenumerować, na warunkach i na wyłączną odpowiedzialność Licencjobiorcy, musi obowiązkowo opuścić Witrynę i przejść do witryny Licencjobiorcy.

 

 1. Oferta jednorazowych promocji Produktów Licencjobiorcy. Każdy Odwiedzający, który zamierza skorzystać z oferty, musi udać się do witryny Licencjobiorcy w celu uzyskania korzyści polegającej na oferowanej obniżce lub promocji, przeprowadzenia transakcji elektronicznej bądź dokonania jakiejkolwiek innej czynności promocyjnej lub związanej z pozyskiwaniem klientów, na warunkach i na wyłączną odpowiedzialność Licencjobiorcy.

 

RCA Trademark Management nie kontroluje świadczenia usług określonych powyżej ani w nim nie uczestniczy. Jej rola ogranicza się do wydzielenia Miejsca dla Licencjobiorców na warunkach poniższego punktu „Odpowiedzialność”.

 

ARTYKUŁ 3.4. USŁUGA PRZEKIEROWANIA I POMOCY („UPP”)

 

Witryna umożliwia Odwiedzającym dostęp do portalu w celu określenia Licencjobiorcy odpowiedzialnego za dany Produkt stosownie do Kraju Odwiedzającego, a następnie przekierowania Odwiedzającego do odpowiedniego Miejsca dla Licencjobiorcy. Odwiedzający uzyskują również dostęp do informacji o usługach posprzedażnych, opublikowanych przez Licencjobiorców w Miejscach dla Licencjobiorców.

 

W razie konieczności Licencjobiorcy zamieszczają procedury usług posprzedażnych w swoich witrynach, znajdujących się pod wyłączną kontrolą Licencjobiorcy, na jego pełną odpowiedzialność. RCA Trademark Management nie kontroluje świadczenia usług w tych witrynach ani w nim nie uczestniczy.

 

Odwiedzający mogą korzystać z usługi przekierowania i pomocy, w szczególności za pośrednictwem wewnętrznej wyszukiwarki Witryny, w celu pobrania zamieszczonych dodatkowo w Witrynie informacji i sterowników. Pobranie informacji i sterowników podlega niniejszym OWK, w szczególności poniższemu punktowi zatytułowanemu „Własność intelektualna”.

 

ARTYKUŁ 3.5. BIULETYN THOMSON I FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Odwiedzający mogą zasadniczo przeglądać Witrynę bez konieczności przekazywania informacji i danych osobowych. Jednakże w przypadku dwóch funkcji, tj. biuletynu i formularza kontaktowego, Odwiedzający musi podać informacje, które można zakwalifikować jako dane osobowe, jak na przykład adres e-mail. W takim przypadku, w szczególności przy wykonywaniu przez Odwiedzającego jego uprawnień, stosuje się postanowienia zasad zachowania poufności RCA Trademark Management.

 

RCA Trademark Management oferuje subskrypcję swojego firmowego biuletynu na stronie głównej Witryny. Po dokonaniu subskrypcji biuletynu Odwiedzający mogą zrezygnować z niego nie udzielając zgody stosownie do warunków zasad zachowania poufności bądź postępując według instrukcji widniejących na końcu każdej otrzymanej wiadomości.

 

Patrz Zasady zachowania poufności

 

ARTYKUŁ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

 

Odwiedzający mogą korzystać z Witryny swobodnie i nieodpłatnie, bez konieczności wcześniejszego zapisania się lub tworzenia konta. Odwiedzający ponoszą jednak koszty dostępu do i korzystania z sieci telekomunikacyjnej.

 

ARTYKUŁ 4.1. KONFIGURACJA MINIMALNA

 

Do korzystania z funkcji Witryny w sposób optymalny zalecane jest używanie następujących przeglądarek:

 

 • Internet Explorer od wersji 11.0;
 • Microsoft Internet Edge od wersji 12.0;
 • Mozilla Firefox od wersji 30.0;
 • Apple Safari od wersji 6.0;
 • Google Chrome od wersji 28.0.1500;
 • Android Browser od wersji 4.0 lub
 • Opera od wersji 34.0.

 

Odwiedzający powinni upewnić się, że dysponują zasobami, oprogramowaniem, rozwiązaniami interoperacyjności, konfiguracjami i innymi elementami umożliwiającymi wystarczające połączenie z Internetem oraz dostęp do Witryny, który następuje na ich wyłączną odpowiedzialność.

 

ARTYKUŁ 4.2. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

 

RCA Trademark Management zamieszcza w Witrynie hiperłącza do witryn zewnętrznych, w szczególności, lecz nie tylko, do witryn Licencjobiorców. Łącza te umieszczane są ze względu na interesujące treści oferowane przez te strony według stanu na dzień utworzenia łącza. Ponieważ jednak witryny zewnętrzne są ze swojej natury niezależne od RCA Trademark Management, mogą ulec późniejszym zmianom bez uprzedzenia, RCA Trademark Management nie może zatem zagwarantować, że treści dostępne za pośrednictwem tych łącz pozostaną niezmienne wraz z upływem czasu.

 

W konsekwencji RCA Trademark Management nie może ponosić odpowiedzialności za treści dostępne za pośrednictwem łącz oraz wyłącza wszelką odpowiedzialność redakcyjną z tego tytułu. Każdy Odwiedzający, który zauważy w Witrynie łącze prowadzące do treści pozornie nieaktualnej lub niewłaściwej, proszony jest o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. RCA Trademark Management nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje opublikowane w tych witrynach, a zamieszczenie hiperłącza nie implikuje żadnej gwarancji co do treści tych witryn.

 

Podobnie, jeśli Odwiedzający korzysta z funkcji udostępniania treści Witryny w sieciach społecznościowych, RCA Trademark Management nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych osobowych Odwiedzającego w tych sieciach ani za potencjalne wykorzystanie udostępnionych treści przez innych użytkowników sieci. Odwiedzający jest zobowiązany do niedołączania do udostępnianych treści informacji nieprawdziwych, dyskryminujących lub oczerniających.

 

ARTYKUŁ 4.3. DOSTĘPNOŚĆ WITRYNY

 

RCA Trademark Management udostępnia witrynę Odwiedzającym z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wystąpią problemy techniczne i przerwy na konserwację. Odwiedzający są informowani o przerwach w dostępie mogących wystąpić w wyniku tych zdarzeń. W konsekwencji RCA Trademark Management nie może gwarantować stałej dostępności Witryny ani ponosić odpowiedzialności za ewentualne jej spowolnienie lub niedostępność. Dostęp do Witryny zapewniany jest w ramach zobowiązania do należytej staranności.

 

Odwiedzający uznają, że są świadomi właściwości technicznych oraz zagrożeń występujących przy pobieraniu plików, przeglądaniu lub innych czynnościach przeprowadzanych w Internecie, ponieważ sama infrastruktura sieci uniemożliwia poznanie przepustowości łącza odbiorcy, drogi przebytej przez dane czy też stopnia dostępności łącza. Odwiedzający uznają również, że zostali ostrzeżeni o ryzyku naruszeń bezpieczeństwa i poufności danych i treści wysyłanych i otrzymywanych przez Internet.

 

ARTYKUŁ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Świadczenie przez RCA Trademark Management niektórych usług w Witrynie implikuje zbieranie, powielanie w systemach, przetwarzanie, przeglądanie, wizualizowanie, ładowanie i innego rodzaju przetwarzanie przez nią danych osobowych, w szczególności dotyczących Odwiedzających. RCA Trademark Management odpowiada za przetwarzanie takich danych i wykorzystuje Usługodawców, w szczególności do ich przechowywania.

 

RCA Trademark Management nie przekazuje w żaden sposób danych osobowych poza terytorium Francji i nie informuje o nich osób trzecich.

 

ARTYKUŁ 5.1. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYM USTAWODAWSTWEM W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

RCA Trademark Management zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa francuskiego dotyczących ochrony danych osobowych i życia prywatnego, w tym wynikających z transpozycji dyrektywy WE/95/46 i stosowania francuskiej ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. o technologiach informatycznych i wolnościach osobistych, jak również zgodnie z rozporządzeniem WE/2016/679 z 27 kwietnia 2016 dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

W konsekwencji RCA Trademark Management zobowiązuje się przestrzegać zasad i obowiązków wynikających z warunków wymienionych w zasadach zachowania poufności poświęconych powyższym kwestiom. Odwiedzających zachęca się do zapoznania z tymi zasadami, w szczególności jeśli chcą wykonać swoje prawo dostępu do danych, ich prostowania, sprzeciwiania się ich przetwarzaniu i usuwania.

 

Patrz zasady zachowania poufności

 

ARTYKUŁ 5.2. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH

 

RCA Trademark Management, jej pracownicy i Usługodawcy podejmują wszystkie niezbędne kroki celem zachowania i poszanowania integralności i poufności danych osobowych Odwiedzających w ramach świadczenia Usług w Witrynie, a w szczególności uniemożliwienia dostępu do i przeglądania danych osobowych przez osoby inne niż pracownicy RCA Trademark Management i jej Usługodawców posiadający należyte upoważnienia i uprawnienia z tytułu pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań.

 

RCA Trademark Management i jej Usługodawcy zobowiązują się wdrożyć wszystkie środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi normami, które umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych w związku z ryzykiem włamania, wycieku, wykradzenia lub uszkodzenia danych.

 

Niniejszy artykuł 5 (Ochrona danych osobowych) pozostaje w mocy po wypowiedzeniu OWK z dowolnej przyczyny.

 

RCA Trademark Management wyłącza wszelką odpowiedzialność za witryny internetowe inne niż Witryna i niezależne od niej, w szczególności za witryny Licencjobiorców. Odwiedzający i wszystkie osoby fizyczne, których dane są przetwarzane, powinny zapoznać się z zasadami zachowania poufności witryn osób trzecich, w szczególności aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą wykonywać swoje uprawnienia do dostępu do danych, ich prostowania, sprzeciwiania się ich przetwarzaniu i usuwania. 

 

ARTYKUŁ 5.3. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

RCA Trademark Management oferuje eksport porównania cech różnych Produktów marki THOMSON po podaniu adresu poczty elektronicznej. Powyższy adres poczty elektronicznej może być uważany za stanowiący daną osobową, w szczególności jeśli zawiera personalia korzystającej z niego osoby fizycznej. W konsekwencji RCA Trademark Management ustanowiła ścisłe granice korzystania z tych danych: adres e-mail jest usuwany natychmiast po wysłaniu wiadomości e-mail z porównaniem.

 

Jeden egzemplarz wiadomości zawierający adres docelowy zachowywany jest do celów bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności kontrolowania i ograniczania ewentualnych przypadków przejęcia usługi, oraz dowodowych. Egzemplarze te są archiwizowane fizycznie i logicznie osobno, a dostęp do nich ograniczony jest do osób upoważnionych, wyłącznie w wyżej wymienionych celach bezpieczeństwa i dowodowych. Po upływie okresu wskazanego w zasadach zachowania poufności zarchiwizowane wiadomości są ostatecznie usuwane.

 

Patrz Zasady zachowania poufności

 

ARTYKUŁ 5.4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Zbieranie i udostępnianie danych osobowych, które może być następstwem korzystania z funkcji udostępniania, uregulowane są w zasadach zachowania poufności i praktykach operatora sieci społecznościowej. RCA Trademark Management nie dokonuje w takim przypadku zbierania ani przetwarzania danych, ani nie sprawuje kontroli nad funkcją od momentu, w którym Odwiedzający musi zidentyfikować się w sieci lub sieciach społecznościowych w celu udostępnienia danych. Zakres kontroli RCA Trademark Management ograniczony jest do udostępniania funkcji w Witrynie.

 

ARTYKUŁ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

RCA Trademark Management jest i pozostaje właścicielem całości Praw Własności Intelektualnej związanych z Treściami i Witryną lub też oświadcza, że posiada niezbędne upoważnienia właścicieli praw do korzystania z elementów należących do osób trzecich. Niniejszych OWK nie można interpretować jako dokonujących zbycia lub przeniesienia jakiegokolwiek Prawa Własności Intelektualnej na Odwiedzających lub inne osoby trzecie.

 

Odwiedzający zobowiązuje się:

 • nie czynić nic, co mogłoby zagrozić Prawom Własności Intelektualnej RCA Trademark Management;
 • powstrzymać się od kwestionowania tych Praw w jakikolwiek sposób.

 

W zakresie dotyczącym korzystania przez Odwiedzającego z Witryny, Treści i usług oferowanych w Witrynie, RCA Trademark Management udziela Odwiedzającemu, na czas odwiedzin Witryny i na terytorium Francji, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej i nieprzenaszalnej licencji na dostęp do Witryny, przeglądanie jej i korzystanie z oferowanych w niej Usług ściśle w zgodzie z OWK. Odwiedzający zobowiązuje się w szczególności do korzystania z Witryny i Treści w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

 

ARTYKUŁ 6.1. OGRANICZENIE KORZYSTANIA

 

Zgodnie z artykułem L 122-5 Kodeksu własności intelektualnej zezwala się na powielanie elementów Witryny w celach osobistych, wyłącznie do użytku prywatnego, co wyraźnie wyłącza ich ponowne wykorzystanie do celów komercyjnych lub przekazywanie jakimkolwiek osobom trzecim. Odwiedzających informuje się, że korzystanie z całości lub części Witryny bez upoważnienia będzie ścigane. Zakazuje się przekazywania elementów Witryny osobom trzecim lub ich wykorzystywania do innych celów niż jej tworzenie.

 

W zakresie dotyczącym w szczególności występujących w Witrynie marek, logo, elementów wizualnych i innych znaków wyróżniających, Odwiedzającym zakazuje się ich wykorzystywania, powielania, modyfikowania, redystrybucji, rozpowszechniania lub innego publicznego udostępniania, bądź też łączenia ich z innymi produktami lub usługami, niezależnie od tego, czy należą one do RCA Trademark Management i jej Partnerów czy do Licencjobiorców.

 

Odwiedzającym zakazuje się powielania całości lub części Witryny, tymczasowo lub na stałe, jakimikolwiek sposobami. Dodatkowo zakazuje się rozpowszechniania, dystrybucji oraz bezpośredniego lub pośredniego udostępniania całości lub części Witryny z korzyścią dla osób trzecich lub ogółu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jak również dokonywania przekładu, adaptacji, aranżacji lub modyfikacji Witryny, w szczególności w celu stworzenia podobnego serwisu. Podobnie zakazuje się pobierania lub wykorzystywania ilościowo lub jakościowo znaczącej części baz danych wykorzystywanych przez Witrynę.

 

ARTYKUŁ 6.2. POBIERANIE PLIKÓW

 

Pobieranie starych plakatów i/lub reklam marki THOMSON, jak również pobieranie informacji o korzystaniu z Produktów i/lub sterowników instalacyjnych, o ile następuje, podlega następującym warunkom korzystania: Odwiedzającemu przysługuje osobiste, niewyłączne, darmowe, niezbywalne i nieprzenaszalne prawo do korzystania ze starych plakatów, reklam, informacji o korzystaniu z Produktów i/lub sterowników instalacyjnych wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych w kraju, w którym zostały one pobrane, w formacie, w którym zostały pobrane, w ramach użytku prywatnego lub ograniczonego do osób pozostających z Odwiedzającym w stosunku towarzyskim, przez czas trwania praw własności intelektualnej do starych plakatów, reklam, informacji i/lub sterowników instalacyjnych w kraju, w którym zostały one pobrane.

 

Korzystanie z powyższych elementów następuje na wyłączną odpowiedzialność Odwiedzającego, który wyraźnie uznaje i akceptuje ryzyko, z wyłączeniem poprawek, aktualizacji lub nowych wersji. Odwiedzający, który pobiera pliki, zobowiązuje się nie modyfikować ich elementów. Zakazuje się dokonywania dekompilacji lub inżynierii wstecznej sterowników, chyba że wyraźnie i na piśmie wskazano inaczej.

 

Odwiedzający nie może oferować elementów Witryny osobom trzecim ani przenosić na nie praw przyznanych mu w OWK. Zakazuje się każdego innego użytku, w szczególności zgodnie z ograniczeniami użytku wymienionymi w niniejszym artykule (Własność intelektualna).

 

ARTYKUŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

ARTYKUŁ 7.1. RCA TRADEMARK MANAGEMENT JAKO REDAKTOR WITRYNY

 

RCA Trademark Management w ramach zobowiązania do należytej staranności podejmuje się udostępniać Witrynę i przekazywać dokładne informacje. Odwiedzający korzystają z Witryny na własne ryzyko. RCA Trademark Management nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy jednorazowe lub nieistotne, które mogą wystąpić w Witrynie. RCA Trademark Management zachęca Odwiedzających, którzy zauważą błąd, o zgłoszenie go za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Patrz formularz kontaktowy

 

ARTYKUŁ 7.2. RCA TRADEMARK MANAGEMENT JAKO GOSPODARZ MIEJSCA DLA LICENCJOBIORCÓW

 

Treści, komunikaty, stwierdzenia, ewentualne promocje, reprodukcje i usługi oferowane przez Licencjobiorców w Miejscach dla Licencjobiorców są redagowane i publikowane bezpośrednio przez Licencjobiorców, którzy są wyłącznie za nie odpowiedzialni.

 

RCA Trademark Management wyłącza w całości odpowiedzialność za Miejsca dla Licencjobiorców, z wyjątkiem odpowiedzialności dostawcy usług hostingowych w rozumieniu art. 6 I, 2 ustawy nr 2004-575 z 21 czerwca 2004 o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ostatnio znowelizowanej ustawą nr 2016-444 z 13 kwietnia 2016.

 

RCA Trademark Management wdrożyła, za pośrednictwem formularza kontaktowego, procedurę powiadamiania o treściach znajdujących się w Miejscach dla Licencjobiorców. RCA Trademark Management zobowiązuje się uniemożliwić dostęp do znajdujących się w Miejscach dla Licencjobiorców treści oczywiście niezgodnych z prawem najszybciej jak to możliwe po otrzymaniu powiadomienia.

 

ARTYKUŁ 7.3. OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z WITRYNY

 

Odwiedzający zobowiązuje się nie wykorzystywać Witryny ani Treści w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, w szczególności przepisami dotyczącymi komunikacji elektronicznej, jak również nie udzielać pomocy przy takim wykorzystywaniu.

 

Z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów, RCA Trademark Management nie może być pociągana do odpowiedzialności za ewentualne szkody pośrednie doznane przez Odwiedzającego i/lub jakiekolwiek osoby trzecie, w szczególności przypadki utraty danych, okazji i przychodów, wzrost kosztów, działania lub reklamacje podjęte przez osobę trzecią, brak reakcji lub niewielką reakcję na pozyskiwanie klientów (powyższa lista nie jest wyczerpująca). Z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów i z wyłączeniem rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej RCA Trademark Management, odpowiedzialność RCA Trademark Management z wszystkich tytułów łącznie ograniczona jest (i) do ceny danego Produktu marki THOMSON lub (ii) jeśli szkoda nie jest spowodowana Produktem, do XX euro. 

 

RCA Trademark Management nie jest organem urzędowym ani podmiotem prawa publicznego. Aby uzyskać informacje administracyjne dotyczące Produktów, Odwiedzający powinni zapoznać się wyłącznie z informacjami podanymi w oficjalnych witrynach internetowych stosownych organów administracji publicznej.

 

RCA Trademark Management zastrzega sobie prawo cofnięcia dostępu do Witryny i Miejsc dla Licencjobiorców i/lub usunięcia spornych treści ze swoich serwerów lub serwerów Usługodawców, bez uprzedzenia lub odszkodowania dla Odwiedzających, niezależnie od uprawnienia RCA Trademark Management do dochodzenia odszkodowania za ewentualnie doznane szkody.

 

ARTYKUŁ 8. POUFNOŚĆ

 

Przeglądanie Witryny nie jest objęte obowiązkiem zachowania poufności, jednak ewentualna korespondencja z zespołem RCA Trademark Management, w szczególności wskutek korzystania z formularza kontaktowego, może stanowić informacje poufne.

 

Jeśli tak jest, każda ze Stron zobowiązuje się (i) zachować w poufności wszystkie Informacje poufne, które otrzyma od drugiej Strony, a w szczególności (ii) nie ujawniać Informacji poufnych drugiej Strony jakimkolwiek osobom trzecim, innym niż osoby posiadające potrzebę zaznajomienia się z nimi w celu wykonania niniejszych OWK, oraz (iii) wykorzystywać Informacje poufne drugiej Strony wyłącznie do wykonywania swoich uprawnień i wypełniania swoich obowiązków wynikających z niniejszych OWK.

 

Obowiązki Stron dotyczące Informacji poufnych pozostają w mocy przez cały czas przeglądania Witryny, a po upływie tego okresu, również przez czas, przez jaki dane informacje pozostają poufne dla Strony, która je ujawniła.

 

RCA Trademark Management zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i poufności Informacji poufnych przekazanych podwykonawcom oraz zastosować w ramach zobowiązania do należytej staranności niezbędne fizyczne i logiczne środki bezpieczeństwa oraz ograniczenia dostępu.

 

ARTYKUŁ 9. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 

ARTYKUŁ 9.1. PARTNERSTWA

 

RCA Trademark Management może zaoferować Odwiedzającym Witrynę przejrzenie akcji promocyjnych lub charytatywnych osób trzecich bądź wzięcie w nich udziału. RCA Trademark Management wyłącza wszelką odpowiedzialność dotyczącą organizacji lub prowadzenia akcji osób trzecich, jak również treści, które osoby trzecie mogą udostępnić Odwiedzającym. W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem RCA Trademark Management wyłącza wszelką odpowiedzialność i gwarancje dotyczące wszystkich szkód, jakie mogą wyniknąć z przeglądania przez Odwiedzających akcji i programów osób trzecich lub udziału w nich. RCA Trademark Management nie reprezentuje osób trzecich ani nie jest przez nie reprezentowana, a wszystkie oświadczenia, zobowiązania, stwierdzenia lub obietnice osób trzecich wiążą jedynie te osoby trzecie i nie skutkują odpowiedzialnością RCA Trademark Management.

 

ARTYKUŁ 9.2. SIŁA WYŻSZA

 

W przypadku siły wyższej zobowiązania RCA Trademark Management dotyczące Witryny zostają zawieszone na czas trwania siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się w szczególności sytuacje zwyczajowo uznawane za takowe przez orzecznictwo sądów i trybunałów francuskich, jak również oszukańcze wprowadzenie do systemu informatycznego i/lub nielegalne rozpowszechnianie danych RCA Trademark Management.

 

ARTYKUŁ 9.3. INNE POSTANOWIENIA

 

OWK zawiera całość obowiązków i porozumienia między Stronami i zastępuje wszystkie inne porozumienia, pisemne lub ustne, dotyczące ich przedmiotu.

 

W przypadku nieważności jednego z postanowień OWK pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony porozumieją się wtedy co do przyjęcia nowego postanowienia, które zastąpi postanowienie nieważne.

 

Brak egzekwowania przez jedną ze Stron jakiegokolwiek postanowienia OWK nie będzie w żadnym wypadku uważane za zrzeczenie się uprawnień przysługujących jej na mocy OWK.

 

RCA Trademark Management zastrzega sobie prawo cesji swoich obowiązków w całości lub części na wybraną osobę trzecią. Dodatkowo OWK nie powodują powstania obowiązku wyłączności, a RCA Trademark Management może bez ograniczeń udostępniać usługę katalogową RCA Trademark Management w całości wszystkim osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio i bez ograniczeń.

 

RCA Trademark Management wskazuje jako adres do korespondencji adres podany w niniejszych OWK.

 

ARTYKUŁ 10. PRAWO WŁAŚCIWE

 

OWK podlegają prawu francuskiemu. Wszystkie różnice wynikające ze sporządzenia, interpretacji, wykonania lub ustania niniejszych OWK i z jakiejkolwiek przyczyny będą przedmiotem mediacji między Stronami. JEŚLI MEDIACJA NIE DOPROWADZI DO POROZUMIENIA, WSZYSTKIE RÓŻNICE ZOSTANĄ PODDANE POD ROZSTRZYGNIĘCIE WŁAŚCIWEMU SĄDOWI W PARYŻU, NAWET W PRZYPADKU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO POZWANEGO LUB INTERWENCJI UBOCZNEJ.